Emostar.net

Bu çatı öz saytına əlavə et

Bu JavaScript kodlarının birini saytınızın HTML səhifəsinə yerləşdirin.

Çatın kodu asinxronludur sizin saytın yuklənməsinə mane olmayacaqdır.

Seçim 1: Frame də çatın vidjeti

<div id="chat_Emostar"></div><p><a href="https://chatovod.com/az/" target="_blank">Öz çatını yarat.</a></p>
<script type="text/javascript">
  var chatovodOnLoad = chatovodOnLoad || [];
  chatovodOnLoad.push(function() {
    chatovod.addChatToDivId("chat_Emostar", {host: "Emostar.chatovod.com",
      width: "100%", height: 380, defaultLanguage: "az"});
  });
  (function() {
    var po = document.createElement('script');
    po.type = 'text/javascript'; po.charset = "UTF-8"; po.async = true;
    po.src = 'https://st1.chatovod.com/api/js/v1.js?3';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>

Seçim 2: Sürüşkən pəncərənin düymə ilə acılması

<script type="text/javascript">
  var chatovodOnLoad = chatovodOnLoad || [];
  chatovodOnLoad.push(function() {
    chatovod.addChatButton({host: "Emostar.chatovod.com", align: "bottomRight",
      width: 600, height: 380, defaultLanguage: "az"});
  });
  (function() {
    var po = document.createElement('script');
    po.type = 'text/javascript'; po.charset = "UTF-8"; po.async = true;
    po.src = 'https://st1.chatovod.com/api/js/v1.js?3';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
 1. Vk api yarat: vk.com/editapp?act=create
 2. IFRAME ücün seçim edin
 3. Api adresi göstərin: https://Emostar.chatovod.com/?type=vk
 1. Facebookda api ac: developers.facebook.com/apps
 2. IFRAME ücün seçim edin
 3. Api adresi göstərin: https://Emostar.chatovod.com/?type=fb